Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Anastasia Sosunova, Express metodas

„Express Metodas” – menininkės užrašai, įgavę spausdinto autorinio leidinio formą. Šie užrašai, kaip „ekskursas į valdas už parodos teritorijos”, lydi per daugybę iš pažiūros menkai susijusių idėjinių ir materialių klodų, suneštų per laiką, kartais – labai lėtą ir ilgą. Tačiau, užuot pateikęs visa-jungiantį raudoną siūlą, tekstas leidžia vis eižėjančiam pasauliui skilti ir toliau, bei susijungti iš naujo į keisčiausius darinius. Kasdienybės burtažodžiai, staigaus poveikio užkalbėjimai, stebuklingos staltiesės, baldai be atminties, gyvenimo darbu nusivylę ir viską blogai supratę etnografai; naujų gyvenviečių elektrinės tvoros, saugančios nuo monstrų. Tai – ritualai, įkūnijantys asmenines ir bendruomenines praktikas; fikcijos, kuriančios alternatyvius kodus mūsų nerimui malšinti.

Užrašai, lydimi autorės ofortų vaizdų, kalbasi su kitais tekstais ir jų autoriais, primindami, kad užrašai yra vienas iš būdų užmegzti ryšį ir būti jame.

Redaktorė: Vaida Stepanovaitė
Dizainas: Vytautas Volbekas
Leidėjas: Swallow (bendradarbiaujant su projektų erdve Kabineras)
ISBN 978-609-96226-0-6
80 psl. 
2021

(EN)

Anastasia Sosunova, Expresss Method

„Express Method” – artist notes that have taken the form of a printed author publication. As an ‘excursus to realms beyond the exhibition terrain’, these notes lead through multiple conceptual and material nodes formed through – sometimes slow and extensive – time, even if those nodes at first glance don’t have that much in common. Instead of proposing an all-binding red string, the text allows the already fragmented world to keep coming apart, and come together in the most peculiar shapes. Everyday charms, enchantments of immediate-effect, magic tablecloths, furniture without memory, ethnographers who have become disenchanted with their life’s work and have gotten all the things wrong, and electric fences of new neighborhoods for the supposed protection from the monsters. These are the rituals that embody personal and communal practices; fictions making up alternative codes to soothe our anxieties. Accompanied by the author’s etchings, these notes engage with the other texts and their authors, reminding that notes are one of the ways to make a connection and stay in it.

Gathering the little pieces of the puzzles people and communities construct themselves through, I am interested in secular rituals of identification – rituals and gestures that reflect a profound desire to discover passage or protection; a rational and, at the same time, magical action that would pave the way for a new life and new self-perception. To learn a hack. A secret code. A method. A spell. Before and after, once and for all.

Edited by Vaida Stepanovaitė
Design by Vytautas Volbekas
Published by Swallow, in collaboration with project space Kabinetas
ISBN 978-609-96226-0-6
80 pages
2021

Stock:
10 Eur

(anglų k. / English) 

(lietuvių k. / Lithuanian)


Galvodama apie tai, su kuo mes tapatinamės, ir rinkdama mažas dėlionės detales, iš kurių žmonės ir bendruomenės save konstruoja, kurį laiką nesistematiškai domėjausi sekuliariais ritualais. Apeigomis ir gestais, kuriuose atsispindi giluminis noras atrasti perėjimą ar apsisaugojimą, racionalų ir, tuo pačiu, maginį veiksmą, kuris nutiestų kelią į naują gyvenimą ir naują savivoką. Sužinoti hack’ą. Slaptą kodą. Metodą. Burtažodį. Prieš ir po, kartą ir visiems laikams.
– Anastasia SosunovaT. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram