Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Gediminas G. Akstinas, Nuogaliai 

„Paskutiniu metu toks papūgmetis buvo, užmezgiau ryšį su papūgų mėgėjais. Viena tokia mergina labai juokingus vaizdelius kelia. Kažką turbūt ir su pardavimais daro, nes tai puodeliai, tai maikutės su papūgomis pasirodo. Turbūt pati augina, nes deda vaizdelius, kaip tos papūgos maudosi ir valgo. Ypač tie maži papūgų vaikai – jie tokie juokingi. Apskritai, jei namie stebi papūgą – ji turi kitą logiką, atrodo labai, labai keistai. Nežinau, ar taip dėl papūgų, ar dėl namų aplinkos.”

Pagrindinis „Nuogalių“ atspirties taškas – sienų tinkavimo praktika ir skirtingi tinkuotų paviršių pavyzdžiai, surinkti iš Vilniuje naujai statomų pastatų. Tinkuotojo darbas projekte atskleidžiamas ir kaip mąstymo būdas, ir kaip neutralizuojančių paviršių bei ekonominių objektų kūrimas. Domimasi estetika, nulemta tiek globalios ekonomikos greičio, tiek impulsyvių ir neretai neracionalių sprendimų, plona riba tarp autorinio bei anonimiško veiksmo, ryšiais tarp kolektyvinio darbo ir individualių atradimų. Projekte svarbi materialioji „Nuogalių” pusė: įgudusių rankų judesių sukurti tinkuotų sienų paviršiai leidžia meistrui išlikti nepastebėtam.

„Nuogaliai“ – naujausias menininko Gedimino G. Akstino leidinys ir skulptūrų serijos dalis. 2020 m. vasarą „Nuogalių“ skulptūrų serija buvo pristatyta personalinėje Akstino parodoje Panerių skulptūrų parke ir trumpalaikės nuomos bute Vilniuje.

(EN)

“Lately, I‘m going through a phase of parrots, I have developed a connection with parrot lovers. One girl keeps sharing really funny pictures. She probably does something with sales, as there is always something, with parrots making an appearance in her posts – sometimes mugs, sometimes T-shirts. She probably keeps them herself because she shares videos of how those parrots eat and clean themselves. Particularly those tiny parrot babies – they are so funny. To round up, if you are watching a parrot at home – it has a different logic, it looks very, very strange. I don‘t know if this is because of the parrots or maybe because of the home environment.”

The main starting point of Nudes is the practice of plastering walls and different samples of plastered surfaces collected from buildings in Vilnius currently under construction. The work of a plasterer in the project unfolds both as a way of thinking and as the creation of neutralizing surfaces and economic objects. Special attention is given to aesthetics determined by both the speed of the global economy and impulsive, often irrational decisions, the thin line between authorial and anonymous action, and the connections between collective work and individual discoveries. Highly important here is the material side of ‘Nudes’: the surfaces of plastered walls created by skilled hand movements allow the craftsman to remain unnoticed.

This artist book is part of a series of sculptures of the same name. In the summer of 2020, the Nudes series was presented in Akstinas’ solo show in Paneriai Sculpture Park and short-term rent apartment in Vilnius.

Grafinis dizainas: Gediminas G. Akstinas
Savilaida, 50 egz.
ISBN 978-3-956795-58-9
24 psl. 
2021

Turime:
10 Eur

T. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram