Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Gerda Paliušytė,  Vaikinai ir mėlynos gėlės / Guys and Blue Flowers

Knygoje publikuojamose fotografijų serijose „Vaikinai“ ir „Mėlynos gėlės“ tyrinėjama iš sunkaus darbo ir standartizuotų sistemų bei praktikų kylanti – tačiau ir gerokai nuo jų nutolusi – viliojančio, trapaus grožio idėja (Yates Norton). Šiose paieškose pinasi fotografijos technologinės galimybės ir klaidos, kūnų, materijų santykiai, grožio paieškos ir frustracija, geismas bei šį dusinanti logika.

„Vaikinuose“ (nuo 2021 m.) matomi vyrų kūnai – abstrahuoti, fragmentiški, kartais beveik susiliejantys su aplinka. Nors serijos pavadinimas ir atskleidžia fotografuojamųjų lytį, kūnai nuotraukose atrodo efemeriški, nebūtinai įlytinti, beveik atsitiktiniai. Fotografavimas čia tampa buvimo kartu dalimi, o menininkės žvilgsnis kelia klausimus apie tradicinių lyčių vaidmenų palikimą Rytų Europos fotografijos istorijoje.

Melancholiškas „Vaikinų“ romantizmas tęsiamas kitoje G. Paliušytės fotografijų serijoje „Mėlynos gėlės“ (nuo 2022 m.), kurioje užfiksuoti mėlynai dažytų rožių ir orchidėjų makrovaizdai. Jei vyrų kūnai „Vaikinuose“ vaizduojami kaip organiškos formos, pabrėžiant jų tekstūrą, – gėlės G. Paliušytės nuotraukose panašios į erotiškus, vystančius kūnus. Nors išdidinti gėlių serijos vaizdai kviečia žiūrovą pažvelgti atidžiau, sykiu atsisakoma suteikti tokį vaizdo ryškumą, kokį įprastai žada makrotechnika. Neįgyvendinto pažado keliama frustracija tampa integralia šios serijos ir visos knygos dalimi.

Sudarytoja: Elena Narbutaitė

Knygoje publikuojamos Hannos Regel eilėraštis
(iš knygos „Oliver Reed”, Montez Press, 2020, p. 13)

Grafinis dizainas: Monika Janulevičiūtė
Spalvų korekcija: Aust Studio
Išleido: Six Chairs Books
ISBN: 978-609-8332-00-1
72 p.  
2023

Knygos leidybą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba

(EN) 

The two photographic series featured in the book, Guys and Blue Flowers, explore the idea of seductive, fragile beauty removed and yet built from hard labour and standardised systems or practices (Yates Norton). This exploration intertwines the technological possibilities and errors of photography, the relationship between bodies and matter, the search for beauty and the subsequent frustration, and, ultimately, desire and the logic that quenches it.

The male bodies observed in Guys (ongoing since 2021) are abstracted, fragmented, sometimes almost completely blending into their surroundings. Although the original, Lithuanian title of the series (Vaikinai) reveals the gender of the lens’s subjects, the bodies in the photographs appear ephemeral, not necessarily gendered, almost random. Photography here becomes part of being together, and the artist's gaze raises questions about the legacy of traditional gender roles in the history of Eastern European photography.

The melancholic romanticism of Guys is further developed in Paliušytė’s next series of photographs, Blue Flowers (ongoing since 2022), featuring macro images of roses and orchids painted blue. While the male bodies in Guys are depicted as organic forms with an emphasis on their texture, the flowers in Paliušytė’s photographs resemble erotic, withering bodies. At the same time, although the enlarged images of flowers call for a closer look, they refuse to provide the visual sharpness that macro techniques normally promise. The frustration of an unfulfilled promise becomes an integral part of the series and of the book as a whole. 

Editor: Elena Narbutaitė
Poem: Hannah Regel

Thus poem was first published in the book Oliver Reed by Hannah Regel (Montez Press, 2020, p. 13)

Graphic Design: Monika Janulevičiūtė
Colour Correction: Aust Studio
Publisher: Six Chairs Books
ISBN: 978-609-8332-00-1
72 p.  
2023

Turime / Stock:
28 EurT. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram