Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Ieva Lygnugarytė, An Ode to Me and My Unborn Children

„An Ode to Me and My Unborn Children“ – tai tęstinis kūrinys, kolekcija piešinių, kopijų, nuotraukų ir poemų, surinktų ar parašytų per pusę metų. Knygoje pasakojama istorija, kuri pristatoma kaip jaunos moters išpažintis apie paranoją, seksualumą, nerimą bei hedonizmą. Knygos poemose atsiskleidžia abipusė romantiškų santykių manipuliacija, primenant obsesines, pasikartojančias mintis. Šios mintys klaidžioja tarp džiaugsmo, egoizmo, baimės ir apgailestavimo taip pat savęs įtikinėjimo bei neigimo. Temos knygoje perteiktos per ironijos prizmę bei tampa savęs gailesčio parodija.

Knygą sudaro nuskenuoti originalūs užrašai iš gydytojų kabinetų, medicinos laboratorijų, kontraceptinių vaistų informaciniai lapeliai, drabužiai, gėlės, rūgštimi nudeginti plaukai – aliuzija į „crime of passion“ (liet. aistros nusikaltimas), kuris, užplūdus impulsui ar pavydui, įvykdomas prieš romantinį partnerį.

„An Ode to Me and My Unborn Children“ iškelia manipuliatyviaus elgesio ir kūniškumo, psichologinio smurto prieš save bei kitą, problemas ir kviečia permąstyti, ką mes patys, taip pat ir visuomenė, laikome meile.

[Šis leidinys yra anglų kalba] 

Savilaida
100 egz. tiražas
86 psl. 
2020

____

“An Ode to Me and My Unborn Children“ is an artist book, a durational artwork that is a collection of drawings, scans, photographs and poems, that were collected during a 6-month period. This book tells a narrative story which is presented as a young woman’s open confession bringing up themes of paranoia, sexuality, worry and hedonism. A sense of mutual manipulation of a romantic relationship is evoked through the poems that are reminiscent to obsessive repetitive thoughts. These thoughts wander between joy, egoism, fear and regret, following self-conviction and denial. These themes are shown through irony and a parody of self-pity and self-implied drama.

The book contains scans of original notes from the doctor’s office and medical laboratories, women’s contraception package inserts, scanned pieces of clothing, flowers, acid-burnt hair - an allusion to the Crime of Passion, which is committed against a romantic partner and is caused by an impulse or due to jealousy.

“An Ode to Me and My Unborn Children“ raises awareness of manipulative behavior and physicality, psychological violence between oneself and another and invites to rethink what is considered to be love within ourselves, and the society.

Self-published
Edition of 100
86 pages
2020

Stock:
23 EuroT. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram