Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Kristupas Sabolius, Slaptoji kerpių knyga

(LT)
Kartais ant medžių kamienų galima išvysti raides. Šiuo rangytu šriftu užrašyta slaptoji kerpių knyga, kurios puslapiai pasklidę po visą girią. Nors daugybė augalų ir gyvūnų yra mėginę perskaityti, kas joje parašyta, nė vienas taip ir neįstengė šio paslaptingo rašto sujungti į kokį bent šiek tiek rišlų sakinį ar net žodį.

Ši knyga – tai pasivaikščiojimas po miškuose pasklidusį kerpių protą ir vaizduotę. Trumpose istorijose aprašyta kerpių meilė, matematika, vertybės ir kiti svarbūs dalykai. Šie jungtiniai padarai niekada nebūna po vieną ir moka puikių bičiulystės būdų. Galbūt todėl, žvelgdami į kerpes, žmonės suprato, kas yra simbiozė – mokėjimas gyventi kartu. Sudarytos ir grybo ir dumblio sąjungos, šios būtybės pasižymi ypatingomis galiomis – pavyzdžiui, gali nesunkiai išgyventi kosmose arba ištirpdyti akmenis. O štai viena ypatinga kerpė – Rašytinis Brėžis – net buvo pavadinta girių raštu.

Ši vaikams skirta knyga yra dalis projekto „Neringos miško architektūra“, pradėto vykdyti 2020 m. Nidos meno kolonijoje (Vilniaus dailės akademijos padalinyje).

Iliustracijos: Aistė Ambrazevičiūtė
Dizainas: Goda Budvytytė
Redaktorė: Jurga Daubaraitė
Išleido: Kirvarpa
ISBN: 978-609-96209-1-6
32 psl.
2021


Kristupas Sabolius, The Secret Book of Lichens

(EN)
Sometimes, if you take a closer look at a tree trunk, you may be able to see letters. This swirly script forms part of The Secret Book of Lichens, the pages of which are scattered across the entire forest. Although many plants and animals have tried to read what is written in it, none have ever managed to assemble those mysterious symbols into any kind of cohesive sentence, or even a single word for that matter.

This book is a walk through the mind and imagination of lichens spread across the forest. The short stories tell of lichen love, their mathematics, values and other important things. These compound creatures are never alone and know great ways to make friends. Perhaps that's why, when looking at lichens, people understood what symbiosis is - knowing how to live together. Composed of allied fungus and algae, these creatures have special powers - for example, they can easily survive in space and melt rocks. And this one particularly special lichen, Graphis scripta, was even called the script of the forest.

This children’s book is part of the project Neringa Forest Architecture, established at Nida Art Colony, a subdivision of Vilnius Academy of Arts in 2020.

Illustrations: Aistė Ambrazavičiūtė
Design: Goda Budvytytė
Editor: Jurga Daubaraitė
Published by Kirvarpa
ISBN: 978-609-96209-2-3
32 pages
2021

Stock: 
6 Eur

(anglų k. / English)

(lietuvių k. / Lithuanian)


T. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram