Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Marija Teresė Rožanskaitė: vaizdai ir tekstai

Marijos Teresės Rožanskaitės (1933-2007) kūrybai skirtą albumą-žodyną 2011 m. pabaigoje išleido Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius. Tai knygos formato asambliažas iš menininkės minčių, spaudoje publikuotų ir specialiai parašytų tekstų. Jie sugrupuoti abėcėlės tvarka pagal dailininkei svarbias temas (asambliažas, dailės istorija, medikalizacija etc.) Analizuojant Rožanskaitės kūrybą atsiveria Lietuvos dailės panorama nuo atšilimo laikotarpio iki 2007-ųjų.

Muziejuose ir dirbtuvėje saugomi Marijos Teresės Rožanskaitės darbai (kai kurie niekur nereprodukuoti) knygoje atsiduria šalia juos lydėjusių recenzijų. Iš gausios rankraštinės ir spausdintintos medžiagos atrinktų tekstų ar jų fragmentų nesieja vienas principas. Sovietmečiu rašyti Viktoro Liutkaus ir Alfonso Andriuškevičiaus straipsniai atskleidžia Rožanskaitės kūrybos vertinimus jos kartos kontekste, o Agnės Narušytės fotografijos refleksijos ir Rimos Praspaliauskienės medicininės antropologijos įžvalgos atveria šiandienos tarpdisciplininę perspektyvą. Kartu pateikiamos ir menininkės mintys apie kūrybą, nerealizuotus sumanymus, skaudžias patirtis ir reikšmingus žmones: profesorių Antaną Gudaitį, Vincą Kisarauską, Justiną Mikutį.

Be paminėtųjų, knygos autoriai yra visi rašiusieji: Dovilė Aleksandravičiūtė, Jurga Armanavičiūtė-Minčinauskienė, Laimutė Cieškaitė-Brėdikienė, Austėja Čepauskaitė, Kęstutis Grigaliūnas, Erika Grigoravičienė, Vincas Kisarauskas, Laima Kreivytė, Monika Krikštopaitytė, Laima Laučkaitė, Jurgita Ludavičienė, Rūta Mikšionienė, Rita Mikučionytė, Vidas Poškus, Viktorija Ryžovaitė, Augustinas Savickas, Rūta Taukinaitytė, Jonas Valatkevičius, Kazys Varnelis ir Aistė Paulina Virbickaitė. Autorių ir tekstų apie dailininkę yra žymiai daugiau – juos galima rasti išsamioje bibliografijoje.

Rožanskaitės paveikslus, instaliacijas, parodas ir svarbius žmones fotografavo Vidmantas Ilčiukas, Algimantas Kunčius, Antanas Lukšėnas, Gintautas Trimakas, Arūnas Kulikauskas, Valerija Dichavičienė, Giedrius Jucevičius ir dailininkės kūrybos metraštininas Juozas Matonis. [leidėjo informacija] 

Sudarytoja: Laima Kreivytė
Išleido: Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) Lietuvos skyrius
Knygos dizainas: Violeta Boskaitė
ISBN: 978-9955-9429-8-6
240 psl. 
2011

(This book is in Lithuanian)

Turime:
20 Eur
T. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram