Six Chairs Books
Filter: New Arrivals, Anthologies, Architecture, Art History, Artists' Books, Artists' Posters, Artists' Writings, Biographies, Cultural History, Graphic Design, Education, Environment, Essays, Exhibition Catalogue, Feminism, Interviews, Lietuvių kalba, Literature, Monographs, Music, Nature, Periodicals, Photography, Published by Six Chairs Books, Reprints, Sexuality, Theory, 1960s, 1970s, 2021
About, IndexNewsletter
Valentinas Klimašauskas, Daugiakampis

Užsienio tyrėja, vykdanti užduotį, kurios esmė – surinkti visą įmanomą informaciją, padėsiančią nulaužti slaptažodį ir taip atrakinti slaptą duomenų rinkinį, nusileidžia Vilniuje per Melagių dieną. Tyrėja turi tik dvidešimt keturias valandas susitikimams su vietos gyventojais, kurie galėtų pasitarnauti ieškant užuominų, kurios leistų atnarplioti frazę „violetiniai miesto vartai“. Kartu su poete ir į pensiją išėjusiu detektyvu jie aplanko pagrindinius Vilniaus objektus ir netgi buvusį CŽV slaptąjį kalėjimą. Jie diskutuoja apie istoriją ir meną, mnemonines technikas, lėktuvų stebėjimą ir naujienų kūrimą. Kokius raktažodžius ar faktus jie gali rasti post-tiesos eroje, kai nebegalima pasikliauti nei žiniasklaida, nei valdžia, nei savo akimis ir kalba?

Daugiakampis visų pirma yra nuoroda į siužeto konstravimo priemonę, tačiau jo logika naudojama ir plėtojant personažus bei kalbos struktūrą. Įsivaizduokite, kad siužetas yra tartum socialinių tinklų informacijos srautas, kur vienintelis dalykas, siejantis skirtingus jo įrašus, yra faktas, jog jie visi prisideda prie naujos, daugialypės dabarties kūrimo. Istoriją papildo labai subjektyvus meno kūrinių, atspindinčių kasdienes aplinkybes, kuriomis mes visi neretai grumiamės su įvairiais sunkumais, repertuaras. Kaleidoskopinė autoriaus rega siūlo kitokį požiūrį į šiuolaikinę patirtį ir likvidžią tapatybę, besisukiojančią tarp prieštaringų vertybių ir diskursų, bei klausia, ką reiškia tiesa šiandieninėje click'ų skaičiumi pagrįstoje ekonomikoje.

Apie knygą:
Sauliaus Vasiliausko ir Valentino Klimašausko pokalbis „Pasaulis, kuriame gyvename, dar niekada nebuvo toks įdomus“ 

Jogintės Bučinskaitės tekstas „Kalbos ir tapatybių inžinerija pagal Valentiną Klimašauską“

Na, o knygos ištrauką galite rasti čia.

Dizainas: Nerijus Rimkus
Leidėjas: Six Chairs Books
ISBN 978-6-099605-80-7
220 psl.
2018
__

A foreign investigator lands in Vilnius on April Fool’s Day on a mission to collect all possible information that would help to crack a password and unlock a sensitive dataset. The investigator has only twenty four hours to meet the locals who could be useful in the search of any clues to untangle the hint phrase – a purple city gate. Together with a poet and a retired detective they visit the main landmarks of Vilnius and even find themselves in a former CIA Black Site. They discuss history and art, memorisation techniques, plane spotting and news making. What kind of keywords or facts can they find in a post-truth era, when neither media nor government or one’s own eyes and language can not be trusted?

Polygon is firstly a reference to a plot device, but its logic is also used in the character development and structure of language. Imagine the plot as if it was a feed in the social networks where the only thing in common between its posts is that they make a new multifaceted present. The story is augmented with a highly subjective repertoire of the artworks that represent the everyday circumstances where we all often find ourselves struggling. The author’s kaleidoscopic vision draws another perspective on contemporary experience, liquid identity, veering between contrasting values and discourses, and asks what does the truth mean in today’s click driven economy.

(This book is in Lithuanian)

Design by Nerijus Rimkus
Published by Six Chairs Books
ISBN 978-6-099605-80-7
220 pp.
2018

Stock:
10 Euro


T. +37061165330 
info@sixchairsbooks.lt
Follow us on Instagram